/* * * @ new eshop www.ryjeme.cz * @copyright 2016 ryjeme.cz */